• BG-1(1)

Kapaligiran sa Opisina at Pabrika

Kapaligiran sa Opisina

lugar ng opisina

Lugar ng Tanggapan

Meeting Room

Meeting Room

Reception Waiting Area

Reception Waiting Area

Kapaligiran ng Pabrika

factory tour-1

Paglilibot sa Pabrika

factory tour-2

Paglilibot sa Pabrika

factory tour-3

Paglilibot sa Pabrika

factor tour

Paglilibot sa Pabrika

factory tour-5

Paglilibot sa Pabrika

factory tour-6

Paglilibot sa Pabrika

factory tour-7

Paglilibot sa Pabrika

HDR2

Paglilibot sa Pabrika

HDR4

Paglilibot sa Pabrika

HDR3

Paglilibot sa Pabrika

HDR

Paglilibot sa Pabrika

OM Inspeksyon

OM Inspeksyon

Laboratory

Laboratory

Quality Control Room

Quality Control Room

bodega

Bodega